Mensenwerk
Menselijke maat
Maatwerk

Schets van een kleurrijk dorp

Kerkdriel Noord

Door het schetsmatig verbeelden van verschillende woonmilieus heeft de gemeente het toekomstige beeld voor Kerkdriel Noord kunnen kiezen. Samen met de gemeente is het ontwerpproces op een interactieve wijze van beeld naar plan gebracht.

Samen met de landschapsarchitect, planeconoom en verkeerskundige van Grontmij heeft Mikis Maathuis het stedenbouwkundig plan voor Kerkdriel Noord ontworpen. Dit plan is vertaald in een bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan.