Mensenwerk
Menselijke maat
Maatwerk

perspectief op het nieuwe winkelplein

herontwikkeling winkelcentrum Wezep

De gewenste vernieuwing van het winkelcentrum Meidoornplein te Wezep heeft Mikis Maathuis vorm gegeven in een masterplan. In een open en interactief ontwerpproces met de gemeente, eigenaren, ondernemers en een ontwikkelende partij is een breed gedragen plan ontstaan.

Het ontwerpproces volgens het ´tekenen en rekenen´ principe heeft bij alle stakeholders tot inzicht in de financiele, ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid geleid.